Aşuroğulları Hakkında


Şirketimiz AŞUROĞULLARI, Türkiye sınırları içindeki fabrika ve benzeri kuruluşların üretimlerinden kaynaklanan her türlü atığını  gerekli tüm uluslararası normlara uygun bir biçimde, toplama ve taşıma yetkisine sahip bir kuruluştur. 

AŞUROĞULLARIkentsel ve endüstriyel atıkların toplanması ve nihai bertaraf tesislerinin istediği kriterlere uygun olarak ön işlemden geçirilerek hazırlanması ve nakliyesi konusunda lisanslı olarak hizmet vermektedir. 


Tehlikeli Atık Taşıma;  27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile atıkların taşınması için zorunlu oluşturulan bir nakliye türü olup, aynı yönetmelik kapsamında atık üreticisi ve ara depolama, geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine getirilen yükümlülüklerin paylaşımı anlamında bir hizmettir. 

Tehlikeli atıkların nakliyesi atık yönetiminin önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.Yönetmeliğin İlkeler Madde 5 d fıkrasında belirtildiği üzere "Atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı atık üreticileri, taşıyıcıları, bertaraf edicileri kusur şartı aramaksızın sorumludurlar" atık taşıyıcısı da müteselsilen atık yönetiminde sorumludur. 

Bu nedenle tehlikeli atık taşıma ,atığın güvenli ve kaliteli hizmetle, yasal ve optimum yoldan (seyir sırasında geçen sürenin güvenlik şartlarından taviz verilmeden kısaltılması) atık üreticisi tarafından tespit edilen yere ulaştırılmasıdır.


Back to top